Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με απόφαση Yπ. Παιδείας

Από: http://www.zougla.gr/jobs/offer/article/epagelmatika-dikeomata-se-30-idikotites-epal-epas-me-apofasi-yp-pedias


Ρεπορτάζ: Κώστας Μιλόβας

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, υπεγράφη το έγγραφο με το οποίο παρέχεται η

δυνατότητα χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε 30 ειδικότητες ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ.

Δικαιώματα επαγγελματικής κατάρτισης χορηγούνται στις εξής ειδικότητες:

1. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΨυκτικώνΕγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του ΤομέαΜηχανολογίαςαντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλουσπουδώνειδικότητας «ΨυκτικώνΕγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του ΤομέαΜηχανολογίας, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
2. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΜηχανολογικώνΕγκαταστάσεων και Κατασκευών» του ΤομέαΜηχανολογίαςαντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας «ΒιομηχανικώνΕγκαταστάσεων και ΒιομηχανικήςΠαραγωγής», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ́/2003).
3. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Μηχανικών και ΗλεκτρολογικώνΣυστημάτωνΑυτοκίνητου» του ΤομέαΟχημάτωναντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β' κύκλουσπουδώνειδικότητας «Μηχανών και ΣυστημάτωνΑυτοκίνητου», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
4. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΗλεκτρολογικώνΕγκαταστάσεων» του ΤομέαΗλεκτρολογίαςαντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλουσπουδώνειδικότητας «ΕγκαταστάσεωνΚτιρίων και Βιομηχανικώνχωρων» του ΤομέαΗλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν.3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).

5.Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΗλεκτρονικώνΣυστημάτωνΕπικοινωνιών» του ΤομέαΗλεκτρονικήςαντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλουσπουδώνειδικότητας «ΗλεκτρονικόςΟπτικοακουστικώνΣυστημάτων» του ΗλεκτρονικούΤομέα, που απονεμήθηκαν με το Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α ́/1971) και το Π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α ́/2003).
6. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΣχεδιαστώνΔομικώνΈργων» του ΤομέαΔομικώνΈργωναντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλουσπουδώνειδικότητας «ΣχεδιαστώνΤεχνικώνΈργων με χρήση Η/Υ» του ΤομέαΚατασκευών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/Α ́/2003).
7.Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «ΒοηθώνΒρεφονηπιοκόμων» του ΤομέαΥγείας και Πρόνοιαςαντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλουσπουδώνειδικότητας «ΒοηθώνΒρεφονηπιοκόμων–Παιδοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που απονεμήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις Π2β/οικ. 2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β ́/1997) και υπουργική απόφαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β ́/1999).
8. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας 'Βοηθών Νοσηλευτών' του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ́/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ́/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ́/2003).
9. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/ Α ́/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ́/1998).
10. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ́/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ́/1998).
11. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Πλοιάρχων Ε.Ν.» του Τομέα Πλοιάρχων Ε.Ν. αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων Ε.Ν.» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α ́/1998), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α ́/1999) και το Π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/Α ́/2001).
12. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Μηχανικών Ε.Ν.» του Τομέα Μηχανικών Ε.Ν. αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανικών Ε.Ν.» του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 243/1998 (ΦΕΚ 181/Α ́/1998), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α ́/1999) και το Π.δ. 19/2001 (ΦΕΚ 14/A ́/2001), με την κοινή υπουργική απόφαση Ε/6742/1999 των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Μ.Ε. (ΦΕΚ 416/Β ́/1999) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ́/2003).
13. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν. 3475/2006 ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55/Α ́/2002).
14. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών» του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, που απονεμήθηκαν με το Ν.1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
15. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής − Κομμωτικής, που απονεμήθηκαν με την υπουργική απόφαση Α5/2005/20.04.1999 (ΦΕΚ 749/Β ́/1999).
16. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 Υπ. Υγείας ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών», που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ́/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ́/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ́/2003).
17. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών», που απονεμήθηκαν με τα Π.δ. 210/2001 (ΦΕΚ 165/ Α ́/2001), υπουργική απόφαση Υ7β/οικ.4756/2001 (ΦΕΚ 1082/Β ́/2001) και Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ 240/Α ́/2003).
18. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
19. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/ Α ́/2003).
20. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών χώρων», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
21. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Υπ. Παιδείας του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Αμαξωμάτων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Α ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αμαξωμάτων», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
22. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Α ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αμαξωμάτων», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
23. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών», που απονεμήθηκαν με το Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ́/1985) και το άρθρο 18 του Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ́/2003).
24. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων», που απονεμήθηκαν με τις υπουργική απόφαση Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/ Β ́/1997) και υπουργική απόφαση Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/Β ́/1999).
25. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών, που απονεμήθηκαν με το Π.δ. 301/2003 (ΦΕΚ 257/Α ́/2003).
26. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ́/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ́/1998).
27. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ́/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ́/1998).
28. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοίκησης» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, που απονεμήθηκαν με το Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α ́/1997) και το Π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α ́/1998).
29. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Α ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», που απονεμήθηκαν με το Β.δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α ́/1971) και το Π.δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α ́/2003).
30. Κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Σ. του Ν.3475/2006 (αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λοιπών Υπουργείων) ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό− χων τίτλου TEE Β ́ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης», που απονεμήθηκαν με τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α ́/2014).